Elahuizen, Wâldwei 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwing koetshuis (OV 20190304/4505663)

Op 23 juli 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 3 oktober 2019. De aanvraag betreft het herstellen en verbouwen van het voormalige koetshuis tot een logement.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven