Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 190104Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Ingetrokken aanvragen

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

22-7-2019

Boslaan 0

5405NX

Uden

kappen van 100 eiken

319704

23-7-2019

Antoniusstraat 12A

5408AN

Volkel

kappen van een amerikaanse eik

319820

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Beslistermijn verlengd

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

22-7-2019

Neutronenlaan 1

5405NG

Uden

wijzigen van de bestemming voor het uitbreiden van een pand

319408

Procedure 4 is van toepassing

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Geweigerd

Verzenddatum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

23-7-2019

Irenestraat 24

5401CJ

Uden

kappen van een kastanjeboom

320875

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Verleend (reguliere procedure)

Verzend

datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

22-7-2019

Patersweg 2

5406XJ

Uden

uitbreiden en verbouwen van een kantoorpand en aanleggen van infiltratie en afwijken van het bestemmingsplan

318203

23-7-2019

Wilack 0

5403VS

Uden

kappen van 3 lindes, 1 iep en 1 berk

318930

23-7-2019

Drossaard 63

5403ES

Uden

vervangen van de reclame (geldautomaat)

319811

23-7-2019

Veilingstraat 70

5404NE

Uden

aanleggen van een dakterras

319677

23-7-2019

Hulstheuvel 48

5404PP

Uden

tijdelijk plaatsen van een woonunit en afwijken van het bestemmingsplan

(tot 23-01-2021)

321298

23-7-2019

Breukrand 303

5403LH

Uden

kappen van 4 bomen en snoeien van 3 bomen

320877

23-7-2019

Germenzeel 600

5403XD

Uden

kappen van een plataan

321238

25-7-2019

Hoenderweg 7 + 9

 

Uden

splitsen van een woning en afwijken van het bestemmingsplan

319658

25-7-2019

Beukenlaan 61

5409SX

Odiliapeel

milieuneutraal veranderen van een milieuinrichting het tijdelijk plaatsen van kantoorunits en afwijken van het bestemmingsplan

316067

25-7-2019

Spechtenlaan 41

5409TG

Odiliapeel

bouwen van een woning en afwijken van het bestemmingsplan

321307

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a.

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.