Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 190101Overige besluiten van algemene strekkingOverige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen

Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

25-3-2019

Raktweg 9

5406TV

Uden

veranderen van het bedrijf

315875

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen LVO (Sloopmeldingen)

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

04-07-2019

Hoge Randweg 4C

5408NA

Volkel

verwijderen van asbestbevattende platen van een opslagloods en stal

320839

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.