Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 189020Beschikkingen | afhandelingVerleende evenementenvergunning: 19/63025 Isokin OrderbosTrail 2019 met vertrek en aankomst bij het Sportpark Orderbos 19 in Apeldoorn d.d. 13 oktober 2019

 

 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend:

Omschrijving: Hardloopevenement

Datum vergunning: 25 juli 2019

 

 

 

 

 

Bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Vragen?

Heeft u vragen over de vergunning of wilt u een kopie opvragen? Dan kunt u contact opnemen met het team KCC-C/Vergunningen via tel. 14055 of via apvvergunningen@apeldoorn.nl.