Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 188643Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Beekvliet ongenummerd

Wij hebben voor de op 1 mei 2019 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw (14) op locatie Beekvliet ongenummerd de beslistermijn verlengd tot 7 september 2019. De aanvraag heeft dossiernummer: 19Z0001771.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 7 augustus 2019 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden.