Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 188612Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Haag Uit

Naam evenement: Haag Uit

Naam organisator: Stichting Haag Uit

Datum: 26 tot en met 30 augustus 2019

Locatie: Nulderpad 5, scoutinglandgoed Zeewolde

Zaaknummer: 26581

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 30 juli 2019 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: