Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 188543Beschikkingen | afhandelingDrank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank,  bij en rondom Heibloemsedijk 7, 5473 TC Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken voor het 24-uurs Solexfestival op:

23 augustus 2019 van 16.00 uur tot 01.30 uur

24 augustus 2019 van 10.00 uur tot 02.30 uur

25 augustus 2019 van 0.900 uur tot 01.00 uur

Het besluit is verzonden op 29 juli 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 29 juli 2019