Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 188521Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, bij en rondom Heibloemsedijk 7, 5473 TC Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft vergunning  verleend voor het organiseren van het 24-uurs solexfestival op:

  • -

    23 augustus 2019 van 09.00 uur tot 02.00 uur

  • -

    24 augustus van 09.00 uur tot 25 augustus 2019, 01.00 uur   

 

Het besluit is verzonden op 29 juli 2019

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

 

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

 

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

 

Heesch, 29 juli 2019