Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 188133Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zandkant 6a, 5473 TA te Heeswijk-Dinther

Rectificatie inzake verkeerd adres in de publicatie van 17 juli 2019:

Hierin stond het adres Zandkant 6 te Heeswijk-Dinther, maar dit moet zijn Zandkant 6a te Heeswijk-Dinther

Plaatsen tijdelijke bedrijfswoning in vorm van een chalet

 

Datum ontvangst: 13-07-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 14 augustus 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze