Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2019, 18592Beschikkingen | afhandelingCollectieve festiviteiten Koningsdag Laren

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het jaar 2019 Koningsdag (27 april 2019) is aangewezen als een collectieve festiviteit als bedoeld in artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2018. Dit houdt in dat tijdens deze festiviteit, de geluidsnormen zoals vermeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, niet gelden.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).