Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 185475Beschikkingen | afhandelingSint Nicolaasga, De Wieken 1: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiding bedrijfspand (OV 20190248/4432467)

Op 19 juli 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 9 oktober 2019. De aanvraag betreft het uitbreiden van het bedrijfspand.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).