Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 185474Beschikkingen | afhandelingJoure, Appelwyk 4: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen aanbouw (OV 20190245/4429819)

Op 15 juli 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 27 augustus 2019. De aanvraag betreft het plaatsen van een aanbouw (betreft vervanging).

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).