VASTSTELLING BEELDKWALITEITSPLAN ‘DE KEYSER, FASE 2’

De gemeenteraad van Beemster heeft bij raadsbesluit van 9 juli 2019 het beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’ vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een - in de welstandsnota voorgeschreven - uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in ‘De Keyser, fase 2’ en geeft de ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan vormt bij aanvragen om omgevingsvergunning - in samenhang met het eveneens op 9 juli 2019 vastgestelde bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ - de grondslag voor advisering over de uiterlijke verschijningsvorm van bebouwde omgeving door de welstandscommissie.

Ter inzage

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’ ligt van

29 juli t/m 9 september 2019 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is ook te bekijken op www.beemster.net.

Het beeldkwaliteitsplan heeft, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de juridische status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

 

Naar boven