Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 184550Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 juli 2019 tot en met 17 juli 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Hazeldonk 9 in Langeweg

bouwen van een tweetal opslagvakken

16 juli 2019

Abraham Andrieslaan 13 in Willemstad

plaatsen van een dakkapel

17 juli 2019

Pr Willem-Alexanderstr 11 in Fijnaart

legaliseren en aanpassen van een reeds geplaatste erfafscheiding

11 juli 2019

Bovenkade 14 in Willemstad

verbouwen van het kantoor naar woning

17 juli 2019

Hazeldonk 6 in Langeweg

uitbreiden van de woning

16 juli 2019

Zomerland 31 en 33 in Zevenbergen

diverse wijzigen aan de daken

11 juli 2019

Rijksweg A 17 in Klundert

plaatsen van een overkapping bij een snellaadvoorziening

16 juli 2019

Achterdijk 179 in Zevenbergschen Hoek

bouwen van een kapschuur

15 juli 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.