Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 184533Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Middenweg 28 in Moerdijk

vervangen van de bestaande bovengrondse opslagtank

15 juli 2019

De Meeren 22 in Zevenbergen

uitbreiden van de woning

14 juli 2019

Schansweg 11 in Klundert

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning (traditionele bouw i.p.v. houtskeletbouw)

16 juli 2019

Drogedijk 57 in Oudemolen

plaatsen van een dakkapel op de woning

15 juli 2019

Hofstraat 30 in Willemstad

kappen van 3 bomen

10 juli 2019

  

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.