Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 18358Beschikkingen | afhandelingTer hoogte van Duurkenakker 2 en 4 Muntendam Toepassen bestuursdwang verwijderen asbest Z2018-00012750

Bevestiging toepassen bestuursdwang opruimen asbest ter hoogte van de adressen Duurkenakker 2 en 4 in Muntendam. Op de percelen kadastraal bekend MTD01 A 1645, A1625, A1644, A1629 en E709 is geconstateerd dat er asbesthoudend materiaal verspreid is geraakt. In verband hiermee is besloten tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang. Het besluit is bekend gemaakt op 21 december 2018 door publicatie in de hal van het gemeentehuis, door plaatsing op de website en in de lokale krant.

Ter inzage

Het besluit ligt op werkdagen ter inzage bij het contactplein.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit (21 december 2018) een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, Telefoon (0598) 37 37 37.