Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 183194Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Wielseweg 3 K 21, het kappen van 5 Eikenbomen

Wij hebben op 17 juli 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 5 Eikenbomen, activiteit *7 op de locatie Wielseweg 3 K 21. De aanvraag heeft dossiernummer 19Z0002594.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 31 juli 2019 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken