Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 181914Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Noorderweg 8 in Midwolde

Op 16 juli 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Noorderweg 8 in Midwolde. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z201902860. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.