Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 181912Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Norritsstraat 4 in Noordhorn

Op 16 juli 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Norritsstraat 4 in Noordhorn. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z201902861. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.