Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 181904Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Fossemalaan 13 in Nuis

Op 16 juli 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Fossemalaan 13 in Nuis. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z201902863. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.