Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 181520Overige besluiten van algemene strekkingVerlening subsidie in het kader van de Subsidieregeling MBO-Agenda 2019-2023, gemeente Amsterdam

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 25 juni 2019 hebben besloten:

 

  • 1.

    In te stemmen met het verlenen van subsidie op grond van de Subsidieregeling Projectplannen MBO-Agenda voor de uitvoering van 32 projecten in schooljaar 2019-2020 voor een totaalbedrag € 2.245.282,-

    De projecten dragen bij aan een toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs en een optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten. Komend schooljaar zetten de mbo-instellingen met de toekende subsidie in op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om het onderwijs te verbeteren. Dat doen zij via projecten onder andere gericht op (versnelde) vernieuwing van het curriculum, het ontwikkelen van hybride leeromgevingen, het tegengaan van schooluitval, loopbaanoriëntatie en –begeleiding, duurzaamheid en alumnibeleid.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

F. Halsema, burgemeester

P. Teesink, secretaris