Gemeenteblad van Westerwolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeGemeenteblad 2019, 181317Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning vellen houtopstand: 2e Loosterlaan 13, Vriescheloo, het kappen van 5 bomen, datum: 17 juli 2019;

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen. Hiervoor is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan pas na publicatie van de eventuele verlening van de omgevingsvergunning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.