Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 181281Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, bouwen badkamer op keukenuitbouw, Celebesstraat 5 (zaaknummer Z2019-00008480)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

Celebesstraat 5 – voor het bouwen van een badkamer op bestaande keukenuitbouw, verzonden op 17 juli 2019.