Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 181241Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor uitvoeren van een beperkte milieutoets Jan Gosses Wijk 17 in De Wilp

Op 9 juli 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van een beperkte milieutoets op locatie Jan Gosses Wijk 17 in De Wilp. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z201902734. De aanvraag betreft:

  • een beperkte milieutoets voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een meldingsplichtige milieu-inrichting

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.