Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 181007Beschikkingen | afhandelingDrank- en Horecawet, voor tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank, op een terrein tussen de Aa en Molen Aa en bij de Kilsdonkse Molen, Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op 17 augustus van 19.00 uur tot 24.00 uur en 18 augustus 2019 van 09.00 uur tot 19.00 uur  tijdens het literair evenement Het VerhAal.

Het besluit is verzonden op 22 juli 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 22 juli 2019