Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 180863Plannen | ruimtelijkGemeente Brummen - Ontwerpbestemmingsplan "Fietspad, Hallsepad Brummen"

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van dinsdag 23 juli 2019 tot en met maandag 2 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Fietspad, Hallsepad Brummen”,  NL.IMRO.0213.BPBG700057-on01 ter inzage ligt.

Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in het nieuwe planologisch-juridische kader voor het verleggen van het fietspad Hallsepad. Het wordt met dit plan mogelijk gemaakt het pad te verleggen naar het bestaande onderhoudspad, zodat er sprake is van een verbreding van het pad, zonder dat dit ten koste gaan van bestaande bomen.

Inzage

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf dinsdag 23 juli 2019 tot en met maandag 2 september 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl  en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0213.BPBG700057-on01/

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBG700057- /NL.IMRO.0213.BPBG700057-on01

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Matthijs) Harkema, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 507. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.