Gemeenteblad van Oirschot

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotGemeenteblad 2019, 180328Beschikkingen | afhandelingBesluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Markt, Molenstraat en Rijkesluisstraat in Oirschot, organiseren van 'Jazz Festival' op 25 augustus 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning algemene plaatselijke verordening is verleend:

Locatie:

Markt, Molenstraat en Rijkesluisstraat in Oirschot

Omschrijving:

organiseren van 'Jazz Festival' op 25 augustus 2019

Besluitdatum:

17 juli 2019

Zaaknummer:

OIR-2019-0476

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 18 juli 2019 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.