Gemeenteblad van Oirschot

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotGemeenteblad 2019, 180210Beschikkingen | aanvraagBesluit op melding algemene plaatselijke verordening, omgeving Oirschot, organiseren van een wandelevenement op 2, 3 en 4 augustus 2019 door wandelsportvereniging OLAT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding algemene plaatselijke verordening is afgehandeld:

Locatie:

omgeving Oirschot

Omschrijving:

organiseren van een wandelevenement op 2, 3 en 4 augustus 2019 door wandelsportvereniging OLAT

Verzenddatum:

17 juli 2019

Zaaknummer:

OIR-2019-0472

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start opde dag na verzending van het besluit en bedraagt 6 weken.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk als in de aanvraag alleen een meldingsplichtige activiteit is opgenomen.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.