Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 179990Beschikkingen | aanvraag2019av0475 Ingediende aanvraag voor een Wijziging bedrijfsvoering

Locatie : Raadhuisstraat 53, 4701 PM Roosendaal

Omschrijving : Wijziging bedrijfsvoering

Registratienummer : 2019av0475

Publicatiedatum : 19-7-2019

Datum aanvraag : 4 juli 2019

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.