Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 179955Beschikkingen | aanvraag2019av0468 Ingediende aanvraag voor een Evenementenvergunning

Locatie : Sportstraat 17, 4708 AP Roosendaal

Omschrijving : Voetbaltoernooi d.d. 24 augustus 2019

Registratienummer : 2019av0468

Publicatiedatum : 19-7-2019

Datum aanvraag : 11 juli 2019

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.