Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 179772Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn met 6 weken voor de aanvraag omgevingsvergunning Oude Veghelsedijk 15, 5476 KE Vorstenbosch.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

het verlengen van de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning.

 

Verzenddatum: 15 juli 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten

Heesch, 24 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze