Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 179325Overige overheidsinformatieKaderstellend Koersdocument omgevingsvisie

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019,

- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 18 juni 2019;

 

Besluit

 

1. Met het kaderstellend koersdocument omgevingsvisie het college de opdracht te verlenen tot het opstellen van een integrale omgevingsvisie.

2. De uitspraken in het kaderstellend koersdocument omgevingsvisie wat betreft bouwstenen, inhoudelijke koers en aanpak als uitgangspunten voor de omgevingsvisie vast te stellen.

3. De rol en positie van de Raad in het proces tot vaststelling van de omgevingsvisie nader vast te stellen.

 

 

1 juli 2019

Griffier Voorzitter