Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem,

 

gelet op artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Hattem

 

BESLUIT:

 

als toezichthouders op de rechtmatigheid en kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2019 de toezichthouders van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe alsmede de GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen.

 

 

Aldus besloten d.d. 18 september 2018

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

Naar boven