Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 178765Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Melkweg 9 te Egchel

De gemeente Peel en Maas is voornemens om een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een varkensstal op de locatie Melkweg 9 te Egchel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1226790. De vergunning zal worden verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijzen bij ons indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het ontwerpbesluit door. De termijn voor het indienen van een zienswijze start op 19 juli 2019 en bedraagt 6 weken.

U kunt alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking indienen als u belangehebbende bent en binnen de zienswijzetermijn een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.