Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2019, 178662Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Van der Voortweg, parkje (perceel M 383 + 126) te Boxtel

 

Ontvangen op 5 juli 2019:

- Van der Voortweg, parkje (perceel M 383 + 126): het verlagen van een klein gedeelte van de dommelvloer ten behoeve van natuurontwikkeling en beleving

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl