Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17833Overige besluiten van algemene strekkingCollegebesluit bouwkostenindicator 2019, Echt-Susteren

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.1.2 van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019,

Besluiten:

De bouwkostenindicator 2019 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Echt-Susteren, 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

 

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

 

de burgemeester,

dr. J.W.M.M.J. Hessels