Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17823VerordeningenCollegebesluit aanpassing legesverordening, gemeente Echt-Susteren

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

 

Overwegende dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het tarief van een gezondheidsverklaring heeft aangepast,.

 

Gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019,

 

 

Besluiten:

 

Het tarief behorende bij artikel 1.3.1.4.1. van de tarieventabel 2019 te wijzigen van € 34,80 in € 37,80.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Echt-Susteren, 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels