Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 178061Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

2-7-2019

Industrielaan 17C

5405AA

Uden

afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van een sportschool

320906

4-7-2019

Noorderhof 9

5401JG

Uden

verlengen van de termijn voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het hebben van 1 werknemer

320842

5-7-2019

Biesthoekstraat 11A

5408PT

Volkel

bouwen van een veldschuur

320869

6-7-2019

Irenestraat 24

5401CJ

Uden

kappen van een kastanjeboom

320875

8-7-2019

Breukrand 303

5403LH

Uden

kappen van 7 bomen

320877

11-7-2019

Klein Hoefblad 3A

5406WD

Uden

plaatsen van een dakopbouw

321038

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.