Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 178040Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Ingetrokken aanvragen

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

8-7-2019

Industrielaan 0

5405AA

Uden

plaatsen van een antenne-installatie

320486

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Vergunningsvrije aanvragen

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

11-7-2019

Bedafseweg 14

5406TM

Uden

dichtmaken van een overkapping

318782

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Buiten behandeling gestelde/niet-ontvankelijke aanvragen

Verzend-datum

besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

11-7-2019

Heufkens 536

5403LV

Uden

kappen van een boom

320485

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Beslistermijn verlengd

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

10-7-2019

Vluchtoord 28

5406XP

Uden

uitbreiden van de verdiepingsvloer en veranderen van de gevel

318196

11-7-2019

Patersweg 2

5406XJ

Uden

uitbreiden en verbouwen van een kantoorpand en aanleggen van infiltratie

318203

11-7-2019

Jagersveld 35

5405BW

Uden

bouwen van een groothandel in bouwmaterialen en aanleggen van 3 inritten

318194

Procedure 4 is van toepassing

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

10-7-2019

Eikenheuvelweg 6

5406NA

Uden

slopen van de boerderij

319458

10-7-2019

Eikenheuvelweg 6

5406NA

Uden

herbouwen van een woonboerderij

317479

10-7-2019

Vogelstraat 5

5409SH

Odiliapeel

bouwen van een loods en milieuneutraal veranderen van een milieuinrichting

316540

10-7-2019

den Brier 203

5403KN

Uden

plaatsen van een dakkapel

319944

10-7-2019

Rietdekkerstraat 7

5405AX

Uden

uitbreiden van het bedrijfsgebouw en het aanleggen van een extra inrit

318202

10-7-2019

Nijverheidsstraat 0

5405AJ

Uden

aanleggen van een inrit

319941

11-7-2019

Lagenheuvelstraat 0

5408RJ

Volkel

plaatsen van een jubileumbord t.b.v. het 50-jarig bestaan van buurtvereniging Lagenheuvel

320347

11-7-2019

Oudedijk 2A

5409AC

Odiliapeel

uitbreiden van een bedrijfsruimte

319660

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Verleend (van rechtswege)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

10-7-2019

Beukenlaan 61

5409SX

Odiliapeel

plaatsen van een warmteterugwinningtank en het milieuneutraal veranderen van een inrichting

316985

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.