Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Markt 10 te Asten

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Markt 10 te Asten

het aanbrengen van diverse reclame-uitingen aan de gevels 11-07-2019

 

 

Naar boven