Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 17742Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van een eik, Oude Eerbeekseweg 33 in Brummen

Status: aanvraag

Datum ontvangst: 21 januari 2019

Locatie: Oude Eerbeekseweg 33 in Brummen

Voor: het kappen van een eik

Activiteit(en): Kap

Registratienummer: SXO-2019-0085

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

Brummen, 30 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen