Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 177156Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

't Walletje 1 in Klundert

nabij Havenhoofd 2 in Willemstad

Omschrijving project

realiseren van een inrit

legaliseren van een ponton met loopbrug

Datum ontvangst

12 mei 2019

11 april 2019

Klundertsedijk 5 in Klundert

Lillehammer 5 in Klundert

De Knip 24 in Zevenbergen

 

realiseren van een B&B

bouwen van een nieuwe woning

plaatsen van een overkapping aan de zijkant van de woning

 

8 mei 2019

10 mei 2019

5 mei 2019

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.