Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 176465Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Krommedelseweg 2b, 5472 PM Loosbroek

Duratherm Nederland bv heeft een melding Besluit lozen buiten inrrichting (Blbi) voor het aanleggen van een gesloten energiesysteem.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.