Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 176461Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart Tussenhof en besluit hogere waarde Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 4 juli 2019 het bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart Tussenhof ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Dit gebeurt in verschillende deelprojecten. Als eerste is het gebied ten zuiden van het spoor aan de beurt, de ‘Tussenhof’ genoemd. Dit zijn de huidige grasvelden aan de Kerkstraat aan de beide zijden van de Erasmusweg.

 

Het plangebied wordt grofweg begrensd door de spoorlijn aan de noordzijde, de Kerkstraat aan de oostzijde en het Kieldiep aan de westzijde. Het bestaande appartementencomplex 'Tussenhof Zuid' aan de Burgemeester van Royenstraat Oost vormt aan de zuidzijde de grens van het plangebied.

 

Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk met bijbehorende parkeerplaatsen. Op deze locatie zijn 20 grondgebonden woningen en 131 appartementen gepland. Daarnaast wordt aan de kant van het Kieldiep een ‘pocketpark’ gerealiseerd.

 

Het plan inzien

Het bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart Tussenhof met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019.

Tijdens deze periode is het bestemmingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bphgzstadsdeel1-va01, en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Hoogezand. Een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (instellen beroep)

Van 19 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen bovengenoemde beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Daarna kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben op 21 mei 2019 hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai en spoorweglawaai vastgesteld voor het hiervoor genoemde bestemmingsplan.

De locatie ligt binnen de bestaande geluidszones van de Erasmusweg/Van der Duyn van Maasdamweg en de spoorlijn Groningen – Bad Nieuweschans. Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen zijn hogere waarden vastgesteld van maximaal 65 dB.

 

Het besluit inzien

Het besluit kunt u inzien van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019.

Tijdens deze periode is het besluit te bekijken op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Hoogezand. Een papieren versie van het besluit kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Van 19 juli 2019 tot en met 29 augustus 2019 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het projectteam Stadshart Noord via 0598 - 37 37 37.