Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 176373Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Donkeren Dijk 18, 5473 CS Heeswijk-Dinther

Herbouwen van een woning

 

Datum ontvangst: 13-07-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 17 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze