Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 175936Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Perceel aan de Verbindingsweg tussen Drouwenerveen en Drouwenermond, Boerenrock, 4-daags festival met muziek, cross, trekkertrek en glamping van 22 augustus 2019 t/m 25 augustus 2019, (verleend)

Door burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.

Perceel aan de Verbindingsweg tussen Drouwenerveen en Drouwenermond

Vergunning verleend voor Boerenrock, 4-daags festival met muziek, cross, trekkertrek en glamping van 22 augustus 2019 t/m 25 augustus 2019

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.