Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 174928Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van 2 padelbanen, Trompenburgstraat 4 4834KR Breda, District Oost Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2019-003751

Ingekomen: 05-07-2019

Locatie: Trompenburgstraat 4 4834KR Breda, District Oost Breda

Projectomschrijving: het plaatsen van 2 padelbanen

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.