Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17485Beschikkingen | afhandelingVerkeersbesluit, instellen eenrichtingsverkeer, dr. Poelsplein, Echt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 januari 2019 besloten hebben om:

 

door het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het dr. Poelsplein te Echt een eenrichtingsverkeer wordt ingesteld;

 

dat door middel van het aanbrengen van onderborden OB54 fietsers en bromfietsers zijn hiervan uitgezonderd.

Een en ander conform overzichtskaart 2, d.d. 26-10-2018 welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.

 

De relevante stukken liggen met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.