Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17476Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kappen van bomen en het herinrichten van wegen, Heerweg en Kleefstraat en omgeving, Echt

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het kappen van bomen en het herinrichten van wegen

    Locatie: Heerweg en Kleefstraat en omgeving te Echt

    Datum besluit: 17 januari 2019

    Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 4 maart 2019

 

Echt-Susteren, 24 januari 2019