Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 174579Overige besluiten van algemene strekkingVolmacht operationeel contactfunctionaris van de gemeente Moerdijk

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk

Gelet op artikel 171 Gemeentewet,

BESLUIT

 

Volmacht te verlenen aan de operationeel contactfunctionaris van de gemeente Moerdijk, voor het ondertekenen van de bruikleenovereenkomsten voor het gebruik van een computer / tablet.

De gemeente sluit deze overeenkomsten met raadsleden en burgerleden ter uitvoering van artikel 3.3.2. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers .

 

Zevenbergen, 2 juli 2019

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk,

J.P.M. Klijs